IV niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2017
uczestnicy warsztatów
Akademickich Gorzkich Żali

Warsztaty Wokalne są organizowane w ramach Akademickich Gorzkich Żali i przyświeca im ta sama idea – ukazywanie wciąż na nowo piękna tego nabożeństwa. Zajęcia pozwolą ich uczestnikom rozwinąć zdolności muzyczne, ale też inaczej, głębiej przeżyć czas Wielkiego Postu – poprzez to szczególne rozmyślanie nad Męką Pańską. W planie przewidziane są nie tylko szkolenia z emisji głosu, ale też konferencje o historii Gorzkich Żali i pobożności pasyjnej. Zwieńczeniem Warsztatów będzie śpiew w trakcie AGŻ o 20.00 w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Naszym celem zawsze było, by w śpiew w trakcie nabożeństwa mógł włączyć się każdy wierny, dlatego nie ingerujemy w linię melodyczną i tekst – pozostają one niezmienne, tradycyjne. Towarzyszą im jedynie nowe aranżacje. Na potrzeby Warsztatów powstała specjalna aranżacja, którą uczestnicy wykonają wspólnie z prowadzącą warsztaty – panią Julią Rosińską-Kopalą.


Gorzkie Żale to nabożeństwo znane tylko w Polsce, powstałe na przełomie XVII i XVIII wieku w Warszawie, gdzie po raz pierwszy je odprawiono w kościele pw. św. Krzyża. Autor pieśni pozostaje nieznany, ale możliwe, że jest to ks. Wawrzyniec Stanisław Benik, który w 1707 roku jako pierwszy ogłosił je drukiem („Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiey Męki Syna Bożego […] rospamiętywanie”). Już od samego początku odprawianie modlitwy Gorzkich Żali łączono z adoracją Najświętszego Sakramentu