I niedziela Wielkiego Postu – 5.03.2017

Temat:
Człowiek w ogrodzie Eden

Kazanie:
o. dr Franciszek Chodkowski OFM

Śpiew:
Zebrani w Dnia Połowie

Instrumenty:
Ela Kwiatkowska – I skrzypce
Agata Chmielewicz – II skrzypce
Alicja Ciszek – altówka
Karina Winiarczyk – wiolonczela
Katarzyna Kluczyńska – fortepian
Agnieszka Janiak – klarnet
Maciej Dorna – trąbka

Aranżacja:
Wiesław Wolnik

Termin i miejsce:
18.02.2018 godz. 20:00
Kościół Franciszkanów
plac Bernardyński, Poznań