III niedziela Wielkiego Postu – 12 III 2023 r. – Schola Lednicka

Schola Lednicka – pod tą nazwą kryje się chór, działający na co dzień przy poznańskim Klasztorze Ojców Dominikanów, a jednym z głównych jego zadań w ciągu roku jest animowanie śpiewu podczas Spotkań Młodych Lednica 2000. Chór ma na swoim koncie I nagrodę w VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej „Maryi Matce” w 2016 roku w Poznaniu oraz Grand Prix V Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w 2019 roku w Sopocie. Od września 2019 roku dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym chóru jest Mikołaj Jarczyński.