III niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019 – Schola Duszpasterstwa Postakademickiego PULS

Skupieni przy Chrystusie w Eucharystii, chcą wyśpiewywać Jego chwałę. Zajmując się muzyką liturgiczną pragną pokazać jej miejsce w życiu duchowym oraz pięknym wykonaniem brać udział w liturgii. W swoim rozwoju czerpią z bogatej tradycji Kościoła – psalmów, chorału oraz pieśni wielogłosowych. Zespół działa przy Duszpasterstwie Postakademickim Puls w klasztorze oo. Franciszkanów przy pl. Bernardyńskim w Poznaniu.