IV niedziela Wielkiego Postu – 14 III 2021 r. – Kurkowicz/Braszak

Kurkowicz / Braszak – duet śpiewaczy, zawiązany w Poznaniu, gdzie przecięły się dwie ścieżki, prowadzące przez ekspedycje terenowe, wywiady z wiejskimi śpiewakami i muzykantami, spotkania ze starymi i nowymi mistrzami tradycji. Dorota jest archeologiem i skrzypaczką, a muzyką tradycyjną zajmuje się kilkunastu lat (grając i śpiewając w takich składach jak Pola Rabarbru, Droryje, kolektyw Muzykantki, Sad Gra). Piotr jest tłumaczem literatury, badaczem pieśni i lirnikiem. Swoją wiedzę zdobytą podczas badań przelał na strony monografii o doświadczeniach granicznych we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach tradycyjnych. Współtworzyli grupę Klangor, a obecnie prowadzą Uniwersytecką Grupę Śpiewaczą na UAM i działają w Poznańskim Domu Tańca.