V niedziela Wielkiego Postu – 17 III 2024 r.

Temat:
Rzym

Kazanie:
o. Antoni Majewski OFM

Wykonanie:
Sołacki Chór Kameralny – śpiew
Marianna Lewicka – dyrygent
Patrycja Kubale – I skrzypce
Robert Siwek – II skrzypce
Teresa Mańczak – altówka
Karina Krzywy – wiolonczela
Weronika Ledzianowska – flet poprzeczny
Julia Derda – klarnet
Karolina Wieczorek – obój

Aranżacja:
Marek Raczyński

Termin:
17 III 2024 r., godz. 20:00