V niedziela Wielkiego Postu – 26 III 2023 r. – Zebrani w Dnia Połowie

Zebrani w Dnia Połowie – schola działająca przy Duszpasterstwie Akademickim Plus. Wspaniała grupa młodych ludzi, których połączyło wspólne wielbienie Pana Boga swoim śpiewem i grą. W grupie tej, oprócz chórzystów, można usłyszeć towarzyszące gitary, pianino, skrzypce i wiolonczelę. Zebrani co niedzielę upiększają Akademickie Msze Święte w kościele klasztornym przy Garbarach, a także inne wydarzenia o charakterze religijnym. Zespołowi przewodniczy Weronika Ratajczyk – na co dzień studentka dyrygentury chóralnej na AM w Poznaniu, absolwentka ZSM I st. im. Karola Kurpińskiego Poznaniu w klasie fortepianu oraz ZSM II st. im. Fryderyka Chopina w Poznaniu na kierunku rytmika. Weronice od niedawna asystuje Wiktoria Wojciechowska – studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także absolwentka PSM I st. im. S. Moniuszki w Zbąszyniu.