V niedziela Wielkiego Postu – 26 III 2023 r.

Temat:
Maria Magdalena

Kazanie:
o. dr Ambroży Okroy OFM

Wykonanie:
Zebrani w Dnia Połowie – śpiew
Weronika Ratajczyk – dyrygent
Projektowy zespół instrumentalny

Aranżacja:
Michał Plichta

Termin:
26 III 2023 r., godz. 20:00