V niedziela Wielkiego Postu – 7.04.2019 – 60 zwrotek / godzinę

Grupa śpiewacza praktykująca śpiew polskich pieśni tradycyjnych w stylu i wariantach melodycznych czerpiących pośrednio i bezpośrednio od wiejskich śpiewaków. Grupa powstała z fascynacji kulturą polskiej wsi i potrzeby upowszechnienia przyjemności płynącej ze wspólnego śpiewania naturalnym, zbliżonym do mowy głosem.

Od roku 2013 regularnie organizuje prywatne i publiczne spotkania śpiewacze, których tematyka zgodna jest z kalendarzem obrzędowym i liturgicznym. Ich formuła polega na zapraszaniu wszystkich uczestników bez względu na wcześniejsze doświadczenia muzyczne do stworzenia w danym miejscu i czasie wspólnoty komunikującej się śpiewem. Przy okazji za pomocą pieśni przekazywane są elementy zwyczajów i kultury tradycyjnej wsi. 

W swojej działalności grupa 60 zwrotek/godzinę duży nacisk kładzie na związek śpiewu z obrzędowością, stąd towarzyszy śpiewem podczas kolędowania, ślubów, a także obrzędów o charakterze religijnym – pogrzebów, czuwań wielkopostnych itp.

Od 2016 roku śpiewacy prowadzą Gorzkie Żale u dominikanów w Poznaniu.

Podczas Akademickich Gorzkich Żali śpiewacy wykonają ludowe pieśni wielkopostne z różnych regionów Polski, przekazywane w tradycji ustnej z pokolenia na pokolenie.