V niedziela Wielkiego Postu – 7.04.2019

Temat:
Gwoździe

Kazanie:
o. Klaudiusz Michalski OFM

Wykonanie i aranżacja:
60 zwrotek / godzinę

Termin i miejsce:
7.04.2019 godz. 20:00
Kościół Franciszkanów
plac Bernardyński, Poznań