VI niedziela Wielkiego Postu – 25.03.2018 – Aleksandra Ptaszyńska

Aleksandra Ptaszyńska – urodzona 7 stycznia 1995 r. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie w klasie skrzypiec mgr Elżbiety Jerulank. Naukę kontynuowała na altówce w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku pod kierunkiem prof. Henryka Najdy. W roku 2017 ukończyła studia licencjackie, specjalność Prowadzenie Zespołów Muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza. Obecnie jest studentką specjalności Dyrygentura Chóralna. Swoje umiejętności dyrygenckie doskonaliła podczas licznych konferencji oraz kursów, które prowadzili m.in.: Peter Philips, Roger Treece, Stanisław Diaczenko, Hakon Matti Skrede. Silnie zaangażowana w ruch Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych w Polsce jako dyrygent, instruktor wokalny oraz kompozytor. Z jego członkami nagrała 3 płyty. Dodatkowo zdobywała doświadczenie dyrygenckie w chórze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2015-2016, a od roku 2017 do dnia dzisiejszego doskonali je w Warszawskim Chórze Chłopięcym przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Aktywnie zaangażowana w życie artystyczne uczelni, współorganizuje wiele projektów: Juwenalia Artystyczne 2017, III Koncert Międzywydziałowy, konferencję „Plastyka ruchu i jego estetyka jako niezbędny element w zawodzie dyrygenta”. W roku akademickim 2017/2018 pełni funkcję prezesa Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej.