VI niedziela Wielkiego Postu – 25.03.2018
uczestnicy warsztatów
Akademickich Gorzkich Żali

O Warsztatach Wokalnych
Warsztaty Wokalne są organizowane w ramach Akademickich Gorzkich Żali i przyświeca im ta sama idea – ukazywanie wciąż na nowo piękna tego nabożeństwa. Zajęcia pozwolą ich uczestnikom rozwinąć zdolności muzyczne, ale też inaczej, głębiej przeżyć czas Wielkiego Postu – poprzez to szczególne rozmyślanie nad Męką Pańską. W planie przewidziane są nie tylko szkolenia z emisji głosu, ale też konferencje z wybitnymi gośćmi. Zwieńczeniem trzydniowych Warsztatów będzie śpiew w trakcie AGŻ o 20.00 w szóstą niedzielę Wielkiego Postu.
Naszym celem zawsze było, by w śpiew w trakcie nabożeństwa mógł włączyć się każdy wierny, dlatego nie ingerujemy w linię melodyczną i tekst – pozostają one niezmienne, tradycyjne. Towarzyszą im jedynie nowe aranżacje. Na potrzeby Warsztatów powstała specjalna aranżacja, którą uczestnicy wykonają pod kierownictwem prowadzącego warsztaty Jakuba Tomalak.

Więcej informacji o Warsztatach: http://warsztaty.agz.poznan.pl/agz-2/