VI niedziela Wielkiego Postu – 28 III 2021 r. – Zebrani w Dnia Połowie

Zebrani w Dnia Połowie – schola działająca przy Duszpasterstwie Akademickim Plus. Wspaniała grupa młodych ludzi, których połączyło wspólne wielbienie Pana Boga swoim śpiewem i grą. Skład zespołu nieustannie się rozrasta: oprócz chórzystów można usłyszeć towarzyszące gitary, pianino, skrzypce i wiolonczelę. Zebrani co niedzielę upiększają Akademickie Msze Święte w kościele klasztornym przy Garbarach. Zespołowi przewodniczy Maria Kwiatkowska – na co dzień studentka dyrygentury chóralnej na AM w Poznaniu, absolwentka POSM I st. nr 2 w Poznaniu w klasie skrzypiec oraz PSM II st. w Poznaniu na wydziale wokalistyki.