I niedziela Wielkiego Postu – 5.03.2017
Zebrani w Dnia Połowie

Zebrani w Dnia Połowie to schola działająca przy Duszpasterstwie Akademickim Plus. Wspaniała grupa młodych ludzi, których połączyło wspólne wielbienie Pana Boga swoim śpiewem i grą. Skład zespołu nieustannie się rozrasta: oprócz chórzystów można usłyszeć towarzyszące gitary, pianino, skrzypce i wiolonczelę. Zebrani co niedzielę upiększają Akademickie Msze Święte w kościele klasztornym przy Garbarach. Zespołowi przewodniczy Maria Kwiatkowska – na co dzień studentka ekonomii na UEP, absolwentka POSM I st. nr 2 w Poznaniu w klasie skrzypiec oraz PSM II st. w Poznaniu na wydziale wokalistyki.