I niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2018
Zebrani w Dnia Połowie

Zebrani w Dnia Połowie to schola działająca przy Duszpasterstwie Akademickim Plus. Wspaniała grupa młodych ludzi, których połączyło wspólne wielbienie Pana Boga śpiewem i grą. Skład zespołu nieustannie się rozrasta: oprócz chórzystów można usłyszeć towarzyszące gitary, pianino, skrzypce i wiolonczelę. Zebrani co niedzielę upiększają Akademickie Msze Święte w kościele klasztornym przy ul. Garbary. Zespołowi przewodniczy Maria Kwiatkowska – na co dzień studentka dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, absolwentka POSM I st. nr 2 w Poznaniu w klasie skrzypiec oraz PSM II st. w Poznaniu na wydziale wokalistyki.