VI niedziela Wielkiego Postu – 10 IV 2022 r. – Zebrani w Dnia Połowie

Zebrani w Dnia Połowie – schola działająca przy Duszpasterstwie Akademickim Plus. Wspaniała grupa młodych ludzi, których połączyło wspólne wielbienie Pana Boga swoim śpiewem i grą. Skład zespołu nieustannie się rozrasta: oprócz chórzystów można usłyszeć towarzyszące gitary, pianino, skrzypce i wiolonczelę. Zebrani co niedzielę upiększają Akademickie Msze Święte w kościele klasztornym przy Garbarach. Zespołowi przewodniczy Weronika Ratajczyk – na co dzień studentka dyrygentury chóralnej na AM w Poznaniu, absolwentka ZSM I st. im. Karola Kurpińskiego Poznaniu w klasie fortepianu oraz ZSM II st. im. Fryderyka Chopina w Poznaniu na kierunku rytmika.