IV niedziela Wielkiego Postu – 19 III 2023 r. – Katarzyna Stroińska – Sierant

Prof. dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant – pianistka, kompozytorka, aranżerka, jest  wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie kieruje Katedrą Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki  Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Związana z wieloma formacjami i instytucjami muzycznymi w kraju, uczestniczy w licznych przedsięwzięciach artystycznych. Jest muzykiem sesyjnym, ma na swoim koncie albumy solowe oraz kilkanaście płyt zespołowych. W latach 2003 – 2013 współpracowała z programami muzycznymi TVP. W 1997 roku zdobyła I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy. Tworzy dzieła łączące stylistykę jazzową z muzyką poważną.

Katarzyna Stroińska – Sierant jest cenionym pedagogiem, autorem publikacji, jurorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich, wykładowcą warsztatów, konferencji i  seminariów z zakresu improwizacji, fortepianu i teorii jazzu. Za popularyzowanie muzyki polskiej otrzymała od Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku nagrodę Złotego Liścia, a w 2018 r. medal Zasłużony dla kultury polskiej.